Á-NÉR 2007 LI/MA - a teljes élőhelylista röviden, magyarul

Á-NÉR 2007 LI/MA - a teljes élőhelylista röviden, magyarul. Ezt a változatot BÖLÖNI, KUN, MOLNÁR és BIRÓ (2007) dolgozata alapján állítottuk össze. Az eredeti dolgozat a "Kapcsolódó publikációk"-nál teljes terjedelmében letölthető (2,4 MB, PDF).

Hínárnövényzet
A1 - Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár
A23 - Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár
A3a - Áramlóvízi, (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas hínár
A4 - Békaliliomos és más lápi hínár
A5 - Szikes, víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos hínár

Nádasok és mocsarak
B1a - Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
B1b - Nádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok
B2 - Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet
B3 - Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak
B4 - Lápi zsombékosok
B5 - Nem zsombékoló magassásrétek
B6 - Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak
BA - Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok

Forrásgyepek és tőzegmohás lápok
C1 - Forrásgyepek
C23 - Tőzegmohás átmeneti lápok és tőzegmohalápok

Nedves gyepek és magaskórósok
D1 - Láprétek (Caricion davallianae)
D2 - Kékperjés rétek
D34 - Mocsárrétek
D5 - Patakparti és lápi magaskórósok
D6 - Ártéri és mocsári magaskórósok

Domb- és hegyvidéki gyepek
E1 - Franciaperjés rétek
E2 - Veres csenkeszes hegyi rétek
E34 - Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek
E5 - Csarabosok

Szikesek
F1a - Ürmöspuszták
F1b - Cickórós puszták
F2 - Szikes rétek
F3 - Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyepek
F4 - Üde mézpázsitos szikfokok
F5 - Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik növényzete

Nyílt szárazgyepek
G1 - Nyílt homokpusztagyepek
G2 - Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
G3 - Nyílt szilikát sziklagyepek

Zárt száraz, félszáraz gyepek
H1 - Zárt sziklagyepek, fajgazdag Bromus pannonicus gyepek
H2 - Felnyíló, mészkedvelő lejtő és törmelékgyepek
H3a - Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten
H4 - Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek
H5a - Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák)
H5b - Homoki sztyeprétek

Nem ruderális pionír növényzet
I1 - Üde természetes pionír növényzet
I2 - Löszfalak és szakadópartok növényzete
I3 - Sziklafalak és kőfalak pionír növényzete
I4 - Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet

Egyéb fátlan élőhelyek
OA - Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
OB - Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok
OC - Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok
OD - Lágyszárú özönfajok állományai
OG - Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet
OF - Magaskórós ruderális gyomnövényzet

Cserjések és szegélyek
J1a - Fűzlápok, lápcserjések
J3 - Folyómenti bokorfüzesek
P2a - Üde cserjések
P2b - Galagonyás-kökényes-borókás cserjések
P2c - Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű fajok uralta állományok
M6 - Sztyepcserjések
M7 - Sziklai cserjések
M8 - Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek

Láp- és ligeterdők
J1b - Nyírlápok, nyíres tőzegmohalápok
J2 - Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők
J4 - Fűz-nyár ártéri erdők
J5 - Égerligetek
J6 - Keményfás ártéri erdők

Üde lomboserdők
K1a - Gyertyános-kocsányos tölgyesek
K2 - Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
K5 - Bükkösök
K7a - Mészkerülő bükkösök
K7b - Mészkerülő gyertyános-tölgyesek

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok
L1 - Mész- és melegkedvelő tölgyesek
M1 - Molyhos tölgyes bokorerdők
L2a - Cseres-kocsánytalan tölgyesek
L2b - Cseres-kocsányos tölgyesek
L2x - Hegylábi és dombvidéki elegyes lösztölgyesek
L4a - Zárt mészkerülő tölgyesek
L4b - Nyílt mészkerülő tölgyesek
L5 - Alföldi zárt kocsányos tölgyesek
M2 - Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek
M3 - Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki tölgyesek
M4 - Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyesek
M5 - Homoki borókás-nyárasok

Sziklás erdők
LY1 - Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők)
LY2 - Törmeléklejtő-erdők
LY3 - Bükkös sziklaerdők
LY4 - Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők

Fenyőelegyes erdők
N13 - Mészkerülő lombelegyes fenyvesek
N2 - Mészkedvelő erdeifenyvesek

Egyéb erdők és fás élőhelyek
RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok
RB - Puhafás pionír és jellegtelen erdők
RC - Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők
RD - Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények
P1 - Őshonos fafajú fiatalosok
P3 - Újonnan létrehozott, fiatal erdősítés
P45 - Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek
P6 - Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával
P7 - Ősi fajtájú, gyepes vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök
P8 - Vágásterületek
S1 - Ültetett akácosok
S2 - Nemes nyárasok
S3 - Egyéb tájidegen lombos erdők
S4 - Erdei- és feketefenyvesek
S5 - Egyéb tájidegen fenyvesek
S6 - Nem őshonos fafajok spontán állományai
S7 - Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok

Agrár élőhelyek
T1 - Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák
T2 - Évelő, nagyüzemi szántóföldi kultúrák
T3 - Zöldség- és dísznövénykultúrák, melegházak
T4 - Rizskultúrák
T5 - Vetett gyepek, füves sportpályák
T6 - Kistáblás mozaikok
T7 - Nagyüzemi szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények
T8 - Kisüzemi szőlők és gyümölcsösök
T9 - Kiskertek
T10 - Fiatal parlag és ugar
T11 - Csemetekertek, faiskolák, kosárkötő fűz ültetvények
T12 - Energianövények ültetvényei

Egyéb élőhelyek
U1 - Belvárosok, lakótelepek
U2 - Kertvárosok, szabadidő létesítmények
U3 - Falvak
U4 - Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók
U5 - Meddőhányók, földdel már befedett hulladéklerakók
U6 - Nyitott bányafelületek
U7 - Homok-, agyag- tőzeg és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges löszfalak
U8 - Folyóvizek
U9 - Állóvizek
U10 - Tanyák, családi gazdaságok
U11 - Út- és vasúthálózat

Kapcsolódó oldalak