Öllerer K, Negrean G. (szerk.) (2009) A XII. MÉTA-TÚRA túravezető füzete.

Öllerer K. , Negrean G (szerk.) (2009): A XII. MÉTA-TÚRA túravezető füzete. Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót. 194 pp.

Publikáció
Összefoglaló

A túrafüzetben igen részletes leírások olvashatók a meglátogatandó romániai területek földrajzi, történelmi és más érdekességeiről, de sok területről részletes fajlistákat is kaptunk. A túravezető füzet segítségével átfogó képet kapunk a hazaitól igen sok szempontból eltérő, mégis nem ritkán hasonló fajkészletű, szerkezetű, dinamikájú dél-kárpáti és észak-balkáni növényzetről.