Soó & Zólyomi (szerk.) (1951): Növényföldrajzi - térképezési tanfolyam jegyzete ...

Nyomtatóbarát változatPDF version

Soó R. & Zólyomi B. (szerk.) (1951): Növényföldrajzi - térképezési tanfolyam jegyzete. Kézirat gyanánt, Az Országos Természettudományi Múzeum Vácrátóti Botanikai Kutatóintézetének és Növénytárának kiadása, Budapest

Összefoglaló: 

Az ún. Vácrátóti növényföldrajzi jegyzet nagy botanikusaink szakmaformáló, programadó tanfolyamának és tanácskozásának rendkívül érdekes kor- és tudománytörténeti dokumentuma. Dr. Soó Rezső professzor így kezdi "A növényföldrajzi kutatás és térképezés feladatai népgazdaságunk ötéves tervében" című előadásában: "A szovjet biológia bebizonyította, hogy a tudományos alapokon álló gyakorlat céltudatosan tudja kihasználni és átalakítani a természetet ... Új eszmék, új életformák harcában vajúdik az emberiség ... Az ökológiai alapon álló materialisztikus növényföldrajzból sarjadzott ki a növényszociológia ..." azután viszont kibontakozik: Magyarország növénytakarójának vegetációtérképezési, cönológiai megismerésének nagyívű programja. Dr. Zólyomi Bálint "... Elsősorban a fiatalokhoz szól, akik ma még a hátulsó sorokban húzódnak meg, de reméli, hogy az itt tanultak alapján hamarosan élvonalban fognak működni ..." ... a jegyzet másolata letölthető (PDF, 80 Mb).