Soó & Zólyomi (szerk.) (1951): Növényföldrajzi - térképezési tanfolyam jegyzete ...

Soó R. & Zólyomi B. (szerk.) (1951): Növényföldrajzi - térképezési tanfolyam jegyzete. Kézirat gyanánt, Az Országos Természettudományi Múzeum Vácrátóti Botanikai Kutatóintézetének és Növénytárának kiadása, Budapest

Publikáció
Összefoglaló

Az ún. Vácrátóti növényföldrajzi jegyzet nagy botanikusaink szakmaformáló, programadó tanfolyamának és tanácskozásának rendkívül érdekes kor- és tudománytörténeti dokumentuma. Dr. Soó Rezső professzor> így kezdi "A növényföldrajzi kutatás és térképezés feladatai népgazdaságunk ötéves tervében" című előadásában: "A szovjet biológia bebizonyította, hogy a tudományos alapokon álló gyakorlat céltudatosan tudja kihasználni és átalakítani a természetet ... Új eszmék, új életformák harcában vajúdik az emberiség ... Az ökológiai alapon álló materialisztikus növényföldrajzból sarjadzott ki a növényszociológia ..."> azután viszont kibontakozik: Magyarország növénytakarójának vegetációtérképezési, cönológiai megismerésének nagyívű programja. Dr. Zólyomi Bálint "... Elsősorban a fiatalokhoz szól, akik ma még a hátulsó sorokban húzódnak meg, de reméli, hogy az itt tanultak alapján hamarosan élvonalban fognak működni ..."> ... a jegyzet másolata letölthető (PDF, 80 Mb).