B5 – Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock tall-sedge beds

Forrás: Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) legújabb, átdolgozott és javított változata Bölöni János, Molnár Zsolt és Kun András szerkesztésében:
"Magyarország élőhelyei; Vegetációtípusok leírása és határozója - ÁNÉR 2011" (kiadó: MTA ÖBKI, Vácrátót, 2011).

Itt olvasható a B5 élőhely leírása

A B5 élőhely térképe az ÁNÉR 2011 könyvből: