E34 – Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek - Nardus swards and other acidofrequent grasslands on shallow soils

Forrás: Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) legújabb, átdolgozott és javított változata Bölöni János, Molnár Zsolt és Kun András szerkesztésében.
"Magyarország élőhelyei; Vegetációtípusok leírása és határozója - ÁNÉR 2011" (kiadó: MTA ÖBKI, Vácrátót, 2011).

Itt olvasható az E34 élőhely leírása

Az E34 élőhely térképe az ÁNÉR 2011 könyvből: