H5a – Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek - Closed steppes on loess

Forrás: Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) legújabb, átdolgozott és javított változata Bölöni János, Molnár Zsolt és Kun András szerkesztésében.
"Magyarország élőhelyei; Vegetációtípusok leírása és határozója - ÁNÉR 2011" (kiadó: MTA ÖBKI, Vácrátót, 2011).

Itt olvasható a H5a élőhely leírása


A H5a élőhely térképe az ÁNÉR 2011 könyvből: