EEA áttekintés az európai élőhely-térképezési programokról - a MÉTA-ról is írtunk

Európában nagy tradíciója és változatos módszertana van a növényzet, ill. az élőhelyek térképezésének. Az Európai Környezeti Ügynökség (EEA - European Environmental Ageny) és a Francia Természettudományi Múzeum egy áttekintő tanulmányban foglalta össze az európai helyzetet (innen letölthető). Az EEA Technical Report sorozatban megjelent tanulmány egyes fejezeteinek megírásában Molnár Zsolt, Horváth Ferenc és Czúcz Bálint vállalt szerepet, alapvető munkáinkat e tanulmány is több helyütt hivatkozza. A terepi felmérések alapján készített élőhelytérképek részletes és nélkülözhetetlen információkat nyújtanak az európai ökoszisztémák ökológiai és természetvédelmi helyzetéről.