1530 Pannon szikesek - Pannonic salt steppes and salt marshes

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei  

Szoloncsák és szolonyec szikespusztai növényzet. A SZIKI TÖLGYESEK kivételével az összes szikes élőhely ide tartozik, vagyis az ÜRMÖS- ÉS A CICKÓRÓS SZIKES PUSZTÁK (F1a, F1b), a SZIKES RÉTEK (F2), a ZSIÓKÁS ÉS SZIKI KÁKÁS SZIKES MOCSARAK (B6), a KOCSORDOS-ŐSZIRÓZSÁS SZIKI MAGASKÓRÓSOK ÉS RÉTSZTYEPPEK (F3), az ÜDE MÉZPÁZSITOS SZIKFOKOK (F4), a PADKÁS SZIKESEK, valamint a SZIKES TAVAK ISZAP- ÉS VAKSZIK NÖVÉNYZETE (F5).