2340 Mészkerülő ezüstperjések - Pannonic inland dunes

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Mészkerülő homoki gyepek. A hazánkban található ezüstperje (Corynephorus canescens) által dominált homoki gyepek közül csupán két somogyi homoki társulás tartozik ide (Thymo-Festucetum és Festuco dominii-Corynephoretum). A nyírségi és a Nagykőrös melletti állományok ide sorolása bizonytalan. A mészkedvelő homoki gyepek a 6260 alá sorolandók.