3130 Törpekákás iszapnövényzet - Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto- Nanojuncetea

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Folyók medrében és hullámterén, mocsarakban, agrárkultúrák belvizes részein kifejlődő, döntő többségében egyéves, alacsony növekedésű, törpekákás fajok alkotta pionír növényzet. Nem feleltethető meg egyetlen Á-NÉR élőhelynek sem, de részben átfed az ÜDE TERMÉSZETES PIONÍR NÖVÉNYZET (I1) kategóriájával.