3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja - Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Eutróf állóvizek lebegő és sekélyen gyökerező hínártársulásai és hínárállományai. Ide sorolhatók az ÁLLÓVÍZI SULYMOS, BÉKALENCSÉS, RUCAÖRÖMÖS, TÓCSAGAZOS HÍNARASOK (A1), valamint AZ ÁRAMLÓVÍZI, (NAGYLEVELŰ) BÉKASZŐLŐS, TÜNDÉRFÁTYLAS HÍNÁR (A3a) minden komolyabb álló- és lassan folyó vízben megjelenő állománya.