3160 Láptavak - Natural dystrophic lakes and ponds

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Láptavak termofil, lebegő vagy sekélyen gyökerező hínártársulásai, főleg Hottonia-val és Aldrovanda-val. Ide sorolható a BÉKALILIOMOS ÉS MÁS LÁPI HÍNÁR teljes egészében (A4), valamint a TÜNDÉRRÓZSÁS, VÍZITÖKÖS, RENCÉS, KOLOKÁNOS (LÁPTAVI) HÍNÁR (A23) élőhelyből a rencés és a kolokános állományok.