3260 Hínaras patakok - Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Gyors folyású, tiszta patakok vagy folyók elsősorban Ranunculus fluitans, Callitriche spp., R. aquatilis, R. circinatus és vízimohafajok előfordulásaival. Az ÁRAMLÓVÍZI, (NAGYLEVELŰ) BÉKASZŐLŐS, TÜNDÉRFÁTYLAS HÍNÁR (A3a) egy igen kicsiny része tartozik ide.