3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet - Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Folyómedrek, folyópartok iszapján kialakult természetes pionír magaskórós növényzet. Az ÜDE TERMÉSZETES PIONÍR NÖVÉNYZET (I1) kis része tartozik ide.