40A0 Kontinentális cserjések - Subcontinental peri-Pannonic scrub

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Kontinentális és/vagy sziklai cserjék (Prunus tenella, P. fruticosa, Rosa pimpinellifolia, R. gallica, Spiraea media, Cotoneaster spp., Amelanchier ovalis) alkotta alacsony, többnyire gyepekkel, erdőszegélyekkel mozaikos cserjések. A SZTYEPPCSERJÉSEK (M6) és a SZIKLAI CSERJÉSEK (M7) állományai sorolhatók ide.