6190 Pannon sziklagyepek - Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Sziklás, köves, sekély talajú, száraz sziklagyepek mészkövön, dolomiton vagy bázikus vulkáni kőzeteken. Ide tartoznak a MÉSZKEDVELŐ NYÍLT SZIKLAGYEPEK (G2), a NYÍLT SZILIKÁT SZIKLAGYEPEK (G3) és a ZÁRT SZIKLAGYEPEK, FAJGAZDAG BROMUS PANNONICUS GYEPEK (H1).