6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Széleslevelű pázsitfüvek (Brachypodium pinnatum, Bromus erectus) uralta, fajokban gazdag, erdei maradványokat is hordozó, félszáraz erdősszyteprétek, irtásrétek és magaskórósok. Ide taroznak a FÉLSZÁRAZ IRTÁSRÉTEK, SZÁRAZ MAGASKÓRÓSOK ÉS ERDŐSSZTYEPRÉTEK (H4), valamint részben a SZÁRAZ-FÉLSZÁRAZ ERDŐ- ÉS CSERJÉS SZEGÉLYEK (M8) is.