6250 Síksági pannon löszsztyeppek - Pannonic loess steppic grasslands

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Elsősorban az alföldi, valamint kis részben a dombvidéki és hegylábi löszön kialakult, humuszban gazdag talajokon élő zárt szárazgyepek. Ide soroltuk a KÖTÖTT TALAJÚ SZTYEPRÉTEK (H5a) síkon lévő állományait, valamint a LÖSZFALAK ÉS SZAKADÓPARTOK NÖVÉNYZETÉT (I2).