6410 Kékperjés láprétek - Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Olyan nedves rétek, amelyekben kékperje (Molinia) fajok uralkodnak. Ide tartoznak a KÉKPERJÉS RÉTEK (D2) és a PATAKPARTI ÉS LÁPI MAGASKÓRÓS ÉLŐHELYEK (D5) közül a lápi magaskórósok is.