6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok - Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Hullámtéri, ártéri és mocsári élőhelyeken kialakuló, magasnövésű kétszikű fajok által uralt élőhely. Ide tartoznak az ÁRTÉRI ÉS MOCSÁRI MAGASKÓRÓSOK (D6) és a PATAKPARTI ÉS LÁPI MAGASKÓRÓS ÉLŐHELYEK (D5) közül a patakpartiak.