6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek - Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Domb- és hegyvidéki völgyek, medencék, magas árterek, tápanyagokban gazdag talajok magasfüvű, mezofil rétjei. Ide tartozik a FRANCIAPERJÉS RÉTEK (E1) nagyobb része, a VERES CSENKESZES HEGYI RÉTEK (E2) és a MOCSÁRRÉTEK (D34) egy része.