6520 Hegyi kaszálórétek - Mountain hay meadows

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Hegyvidéki területeken, többnyire tápanyagszegény, mésztelen-sovány talajokon előforduló kaszálórétek. Ide tartoznak a HEGY- ÉS DOMBVIDÉKI SOVÁNY GYEPEK ÉS SZŐRFŰGYEPEK (E34), a FRANCIAPERJÉS RÉTEK (E1) ténylegesen hegyi jellegű állományai és a VERES CSENKESZES HEGYI RÉTEK (E2) egy része.