7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek - Alkaline fens

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Bázisokban gazdag talajú üde lápréti növénytársulások, amelyek megjelenése rendszerint alacsony gyepes, részben zsombékos vagy úszó-gyep jellegű. Ide soroljuk az ÜDE LÁPRÉTEKET (D1) és a LÁPI ZSOMBÉKOSOKAT (B4).