9180 Törmeléklejtő- és szurdokerdők - Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Hársakkal, juharokkal, magas kőrissel, hegyi szillel, bükkel elegyes, sziklás, meredek oldalakon, törmeléklejtőkön, sziklaletöréseken megjelenő, üde talajú erdők, üde erdei, gyakran magaskórósokban gazdag aljnövényzettel. Ide taroznak a SZURDOKERDŐK (LY1) és a TÖRMELÉKLEJTŐ-ERDŐK (LY2).