91F0 Keményfás ligeterdők - Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and minor, Fraxinus excelsior or angustifolia, along the great rivers

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Folyók, nagyobb patakok árterén kialakult, jó növekedésű erdők, amelyeket keményfák (Quercus robur, Fraxinus angustifolia, F. excelsior, Ulmus spp.) uralnak. Elsősorban a KEMÉNYFÁS ÁRTÉRI ERDŐK (J6) tartoznak ide, valamint az ALFÖLDI ZÁRT KOCSÁNYOS TÖLGYESEK (L5) kis része.