91I0 Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek - Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Síkvidéki és hegylábi, gyakran több tölgyfaj alkotta, máskor kocsányos tölgy uralta, erdősszytepp elemeket tartalmazó zárt tölgyesek és erdő-gyep mozaikok, a déli és keleti erdőssztyepp zóna hazai képviselői. Ide tartoznak a NYÍLT, GYEPEKKEL MOZAIKOS LÖSZ- (M2), SZIKI (M3) és HOMOKI TÖLGYESEK (M4), a HEGYLÁBI ÉS DOMBVIDÉKI ELEGYES LÖSZTÖLGYESEK (L2x) nagy része, valamint kisebb részben a ZÁRT ALFÖLDI KOCSÁNYOS TÖLGYESEK (L5).