91M0 Pannon cseres-tölgyesek - Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Tölgyek (cser-, kocsánytalan és kocsányos tölgy) alkotta, jó növekedésű, száraz-félszáraz erdők, a gyepszintben meleg- és fénykedvelő, szárazságtűrő kétszikűekkel, füvekkel, sásokkal. Ide tartoznak a CSERES-KOCSÁNYTALAN (L2a) és a CSERES-KOCSÁNYOS TÖLGYESEK (L2b), a ZÁRT ÉS NYÍLT MÉSZKERÜLŐ TÖLGYESEK (L4a, L4b) egy része, de a HEGYLÁBI ÉS DOMBVIDÉKI ELEGYES LÖSZTÖLGYESEK (L2x) kis része is.