B5 Nem zsombékoló magassásrétek özöngyomos ferőzöttsége - Plant invasion in non-tussock beds of large sedges
B5 - Nem zsombékoló magassásrétek:

Előfordulási területének 37%-án veszélyeztetik az özöngyomok. Leginkább a dunántúli állományok fertőzöttek özöngyomokkal, de a kiterjedt bodrogközi és tisza-zugi állományokat is erősen fenyegeti az invázió. A legfontosabb özönfaj ezen az élőhelyen az aranyvessző (Solidago spp.), de – főleg a Tisza és mellékfolyói mentén – a gyalogakác (Amorpha fruticosa) inváziója is jelentős.


B5 - Non-tussock beds of large sedges:

37% of its area is endangered by plant invasion. Its stands are more threatened in Transdanubia than in the eastern part of the country. The most dangerous invasive plants are goldenrod species (Solidago spp.), and along Tisza river the invasion of false indigo (Amorpha fruticosa) is also important.

Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)