Kérelem MÉTA-adatbázis felhasználására és MÉTA-szolgáltatások igénybevételére

Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, az Oktatási Minisztériummal, illetve a MÉTA-felmérőkkel kötött szerződések alapján, valamint az intézet szellemitulajdon-kezelési szabályzata értelmében, 2005. november 28-án felállította a MÉTA-kuratóriumot.

A MÉTA-kuratórium célja az adatbázist és annak eredményeit, közérdekből az ökológusok, botanikusok, természetvédők számára hozzáférhetővé, felhasználhatóvá tenni. Ugyanakkor kötelességünk biztosítani, hogy ez csak:

  • kizárólag szakmailag megfelelő célra és megfelelő módon,
  • a szerzői jogokat és szakmánk íratlan etikai szokásait figyelembe véve,
  • az MTA ÖBKI, az adatközlők és szerzők érdekeit szem előtt tartva történhessen.


Ezért a MÉTA Kuratórium az adatok felhasználását egyedi kérelem alapján, elég részletesen kidolgozott, egyeztetett és jóváhagyott projektek számára elérhetővé teszi.

A „KÉRELEM” adatlap a tervezett munka és a felhasználás részleteinek előkészítésében és kidolgozásában segít – kérjük ezért, hogy azt gondosan és lényegretörően töltse ki (lásd a csatolt állományt), majd küldje el a kuratórium címére.

Az elfogadásra kerülő projektek személyiségi, kutatói és üzleti jogokat nem sértő részleteit a MÉTA adatbázis felhasználásának átláthatósága és ellenőrizhetősége érdekében nyilvánosságra hozzuk a program honlapján.

Vácrátót, 2009. január

MÉTA-kuratórium
meta-kuratorium@list.ecolres.hu