A MÉTA-adatbázis használatának szabályozása

A. A MÉTA-adatbázist az OM Széchényi-pályázatán "Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése" címmel elnyert projekt keretében hozta létre Molnár Zsolt és szerzőtársai vezetésével az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete (MTA ÖBKI) 2002-2005 folyamán.

Az adatbázis jogi értelemben vett tulajdonosa és birtokosa az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet (MTA ÖK ÖBI), az adatbázishoz fűződő szerzői jogokata MÉTA-adatközlők (felmérők) és az adatbázis létrehozásában alkotó szerzők bírják. Az adatbázis gondozását, védelmét, minőségbiztosítását, szakmai továbbfejlesztését és tudományos hasznosítását jelenleg is ez a széleskörű szerzőgárda végzi.

B. Az adatbázis védelmét és felhasználásának felügyeletét a MÉTA-kuratórium végzi. A MÉTA-kuratórium tevékenységét a szerzői jogokkal és szakmai illetékességgel bíró közösség, valamint az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet ellenőrizheti.
A MÉTA-kuratóriumot Dr. Török Katalin az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének (MTA ÖK ÖBI jogelőd) igazgatója hozta létre 2005. november 28-án, az Oktatási Minisztériummal és a MÉTA-felmérőkkel kötött szerződések alapján, összhangban az intézet szellemitulajdon-kezelési szabályzatával.

C. Az adatbázis hasznosítására a szerzőgárdán és a tulajdonoson kívül - a szerzők és a MÉTA-kuratórium szándéka alapján - a botanikusok, természetvédők, ökológusok, környezeti nevelők, oktatók és pedagógusok, a tájaink és természeti értékeink védelmén és megőrzésén dolgozó civil szervezetek tág értelemben vett szakmai-társadalmi közössége is jogosult.

D. Az adatbázis használatának szabályozását a MÉTA-kuratórium alakította ki az alábbi elvek szerint. Az adatbázis:
 

 • Kizárólag etikai és szakmai szempontból megfelelő céllal,
 • kizárólag szakmai szempontból megfelelő és hozzáértő módon,
 • a szerzői jogokat és szakmánk íratlan etikai szokásait figyelembe véve,
 • az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, az adatközlők és szerzők érdekeit szem előtt tartva használható fel.
 • Használata erősítse a regionális műhelyek szerepét és kapcsolatait,
 • használata, a kuratóriumi döntések és a kutatási eredmények legyenek nyilvánosak és ellenőrizhetők,
 • hasznosítása során esetleg befolyó pénz (pl. felhasználási díj) legalább 66%-át közvetlenül az adatbázis fenntartásának és továbbfejlesztésének költségeire kell fordítani.

E. A MÉTA-adatbázis használatát, felhasználását kérő pályázatok benyújtásának rendje:
 

 • Az adatbázist felhasználni szándékozó pályázóknak írásban kell a kuratóriumhoz fordulniuk.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosító adatait, a pályázott munka/projekt nevét, a tervezett felhasználás célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt MÉTA-szolgáltatások körét és mértékét, az elemzés és értékelés módját és az elemzéseket végző(k) nevét, adatait, az eredmények tervezett felhasználását, az eredmények elérésének időpontját és minden egyéb fontosnak ítélhető körülményt (lásd: Kérelem és pályázat adatlap).
 • A kuratórium a fenti célok figyelembevételével 10 munkanapon belül írásban dönt a kérvény elfogadásáról vagy elutasításáról.
 • A kuratórium döntése alapján a pályázóval az MTA ÖK ÖBI "Felhasználói szerződés"-t köt. A szerződés tartalmára a kuratórium javaslatot terjeszt elő az MTA ÖK ÖBI igazgatójának.
 • A felhasználás ellentételezéseként a kuratórium felhasználási díjra is javaslatot tehet.
 • A kuratórium a felhasználás végeredményeit szintén írásban értékeli, a fontosabb eredményeket a MÉTA honlapján is közzé teszi.
 • Szükség esetén a kuratórium külső szakértő felkérésére jogosult, akinek azonban a végső döntés során szavazati joga nincs.
 • A kuratórium konszenzusos döntéshozatalra törekszik. Nem egyhangúlag egyetértő helyzetekben újabb információk bekérése után szavazattöbbséggel dönt.

 

F. KÉRELEM és PÁLYÁZAT a MÉTA-adatbázis felhasználására és a MÉTA-szolgáltatások igénybevételére. A MÉTA kérelem adatlap honlapunkról letölthető (DOC fomátumú fájl). A kitöltött"kérelem és pályázat"-ot kérjük küldje el a MÉTA-kuratóriumnak.

Vácrátót, 2005. december 15., aktualizálva: 2019. január folyamán

A MÉTA-kuratórium elnöke és tagjai:
 

 • Molnár Zsolt, elnök - a MÉTA Projekt vezetője
 • Bölöni János, tag - a MÉTA Adatminőség-ellenőrzési munkacsoport vezetője 
 • Somodi Imelda, tag - Potenciális természetes növényzet modellezése
 • Horváth Ferenc, tag - a MÉTA Informatikai munkacsoport vezetője

 

A MÉTA-kuratórium elérhetősége:
Molnár Zsolt, elnök
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
(28) 360-122/160 - 
meta-kuratorium@list.ecolres.hu