Növényzeti örökségünk természetessége

Az évszázados, sőt gyakran évezredes emberi tájhasználat jelentős hatást gyakorolt hazánk természetes növényzetére. Sok helyen elpusztult, más helyeken átalakult vagy eljellegtelenedett a növényzet.

Mindezidáig nem volt számszerűsíthető képünk a növényzeti örökség és általában a hazai táj érték-állapotáról.

A MÉTA program során először mértük fel a hazai növényzeti típusok természetességét, amelyet minden élőhely-állományra egy ötfokozatú skála szerint értékeltük. Magyarországon a természetesség becslésére a - 15 éves használata során bevált – ún. Németh-Seregélyes-féle skálát használjuk (NÉMETH és SEREGÉLYES 1989, MOLNÁR és mtsai 2003, MOLNÁR et al. 2007):   
 

  • teljesen leromlott, tönkrement állapot (1-es)
  • erősen leromlott állapot (2-es)
  • közepesen leromlott állapot (3-as)
  • természetközeli állapot (4-es)
  • természetes, illetve annak tekinthető állapot (5-ös).

 

E rendszer nagy vonalaiban megfelel az európai hagyományoknak. A természetesség-érték az adott élőhelyfolt szerkezeti és fajkészleti jellemzőit együtt figyelembe vevő szakértői minősítés, amelynek viszonyítási szélsőségeit az élőhelytípusnak a térségünkben ismert legjobb (legtermészetesebb, legfajgazdagabb) és a legdegradáltabb, legfajszegényebb (de még típusként felismerhető) állományai jelölik ki. Ez az értékelés bizonyos fokig szubjektív, ezért az Élőhely-ismereti Útmutatóban (BÖLÖNI és mtsai 2003) minden élőhelynél, több példán keresztül magyaráztuk el, hogy milyen egy természetes, természetközeli vagy leromlott állomány. A térképezés során ezen az ötfokozatú skálán, minden MÉTA-hatszögben, minden élőhely természetességét dokumentáltuk.

Felméréseink szerint a növényzeti örökség 2%-a természetes állapotúnak tekinhető, 27%-a természetközelinek, 50%-a közepesen leromlottnak, míg 21%-a nagyon leromlottnak. Azaz az ország területének csupán 0,3%-át fedi természetesnek tekinthető növényzet, további 3,6%-án természetközeli a növényzet, 6,8%-án leromlott és további 2,9%-án nagyon leromlott.

Ha az egyes élőhelyek természetességét egymáshoz viszonyítjuk, a legtermészetesebbek között elsősorban vízi élőhelyeket találunk, valamint olyanokat, ahol szélsőséges termőhelyekhez kell a növényzetnek alkalmazkodnia: hínárnövényzet (A23, A3a), mocsarak (B2, B3, B6), szikesek (F4, F5, B6) valamennyi sziklás erdőtípus (LY1, LY2, LY3, LY4). Ebből a szempontból kivételt az üde erdők közé tartozó bükkösök (K5) jelentik. Értelemszerűen a másodlagos élőhelytípusoknak (OA, OB, OC, RA, RB, RC stb.) a legrosszabb a természetessége, de ide kerültek pl. a zárt száraz gyepek (H5a, H5b), a nyílt lösztölgyesek (M2) és egyes üde rétek (E1) is.

 

A magas természetességű (5, 4) foltok arányaÁ-NÉR2003 élőhelykódok
66% felettA23, A3a, B1b, B2, B3, B6, F4, F5, I4, K5, LY1, LY2, LY3, LY4, M7
50-66%A1, A5, B4, B5, D1, D2, F1a, F2, G2, G3, H1, J1a, J3, J6, L1, L4a, L4b, M1, M4, M5, M6, M8, N13
33-50%B1a, D34, D6, E2, E34, F1b, F3, G1, H2, H3a, H4, J2, J4, J5, K1a, K2, K7a, K7b, L2a, L2b, L2x, L5, M3, N2, P45
25-33%D5, E1, H5b, I1, I2, M2, P7
25% alattBA, H5a, OA, OB, OC, P2a, P2b, RA, RB, RC

Hasonlóságuk alapján összevont élőhely-csoportoknál azt látjuk, hogy a lágyszárúak uralta csoportok között a vízi növényzet, a megmaradt kevés hazai lápi jellegű élőhely és a szikesek a legtermészetesebbek. Legrosszabb állapotban a kaszálható üde rétek és a sztyeppek vannak, de nem sokkal jobb a nedves rétek és magaskórósok természetessége sem. A cserjések között kiemelkedően jó állaptúak a természetes eredetű száraz cserjések, de viszonylag jónak tekinthetők a nedves cserjések is. A zavarások után spontán kialakuló pionír cserjéseink a legrosszabb állapotúak. Az erdők között a sziklás erdők, a mészkedvelő (molyhos tölgyes) erdők és a bükkösök bizonyultak a legjobbnak a MÉTA felmérés alapján. A legkevésbé természetes az állapota az erdősszytepp zárt és nyílt tölgyeseinek, valamint a cseres-tölgyeseknek.

 

ÉlőhelycsoportokÁ-NÉR2003 élőhelykódokA természetességi kategóriák területaránya (%)
fátlan vegetáció-tipusok2-es3-as4-es5-ös4-5
hínár növényzetA1, A23, A3a, A5428333568
lápok, láprétekD1, D2, B4, B1b830511162
szikesekF1a, F1b, F2, F3, F4, F5, B6638461157
mocsarakB1a, B2, B374342850
sziklagyepekG2, G3, H1, H2, I435043447
nyílt homoki gyepekG11837351045
mocsárrétek, magassásosokB5, D34105035540
magaskórósokD5, D6125135137
mezofil rétekE1, E2, E34106228129
sztyeppekH3a, H4, H5a, H5b165825227
cserjések2-es3-as4-es5-ös4-5
száraz cserjésekM6, M7, M8329383169
üde és vizes cserjésekJ1a, J3538451257
pionír cserjésekP2a, P2b166715117
erdők2-es3-as4-es5-ös4-5
sziklás erdőkLY1, LY2, LY3, LY421872981
bükkösökK512473275
mészkedvelő erdőkL1, M123360464
mészkerülő erdőkL4a, L4b, K7a, K7b34350453
fenyvesekN13, N214945450
láperdőkJ264445450
gyertyános-tölgyesekK1a, K244747149
ártéri erdőkJ4, J5, J644943447
sztyepperdőkL2x, L5, M2, M3, M4, M5114934640
cseres tölgyesekL2a, L2b55738138