Élőhelyismereti Útmutató


Hínárnövényzet
A1 – Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár
A23 – Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár
A3a – Áramlóvízi, (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas hínár
A4 – Békaliliomos és más lápi hínár
A5 – Szikes, víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos hínár

Nádasok és mocsarak
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
B1b – Nádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet
B3 – Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak
B4 – Lápi zsombékosok
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek
B6 – Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak
BA – Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok

Forrásgyepek és tőzegmohás lápok
C1 – Forrásgyepek
C23 – Tőzegmohás átmeneti lápok és tőzegmohalápok

Nedves gyepek és magaskórósok
D1 – Láprétek (Caricion davallianae)
D2 – Kékperjés rétek
D34 – Mocsárrétek
D5 – Patakparti és lápi magaskórósok
D6 – Ártéri és mocsári magaskórósok

Domb- és hegyvidéki gyepek
E1 – Franciaperjés rétek
E2 – Veres csenkeszes hegyi rétek
E34 – Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek
E5 – Csarabosok

Szikesek
F1a – Ürmöspuszták
F1b – Cickórós puszták
F2 – Szikes rétek
F3 – Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyepek
F4 – Üde mézpázsitos szikfokok
F5 – Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik növényzete

Nyílt szárazgyepek
G1 – Nyílt homokpusztagyepek
G2 – Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
G3 – Nyílt szilikát sziklagyepek

Zárt száraz, félszáraz gyepek
H1 – Zárt sziklagyepek, fajgazdag Bromus pannonicus gyepek
H2 – Felnyíló, mészkedvelő lejtő és törmelékgyepek
H3a – Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten
H4 – Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek
H5a – Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák)
H5b – Homoki sztyeprétek

Nem ruderális pionír növényzet
I1 – Üde természetes pionír növényzet
I2 – Löszfalak és szakadópartok növényzete
I4 – Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet

Egyéb fátlan élőhelyek
OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
OB – Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok
OC – Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok

Üde és száraz cserjések, szegélyek
J1a – Fűzlápok, lápcserjések
J3 – Folyómenti bokorfüzesek
M6 – Sztyepcserjések
M7 – Sziklai cserjések
M8 – Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek
P2a – Üde cserjések
P2b – Galagonyás-kökényes-borókás cserjések

Láp- és ligeterdők
J1b – Nyírlápok, nyíres tőzegmohalápok
J2 – Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők
J4 – Fűz-nyár ártéri erdők
J5 – Égerligetek
J6 – Keményfás ártéri erdők

Üde lomboserdők
K1a – Gyertyános-kocsányos tölgyesek
K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
K5 – Bükkösök
K7a – Mészkerülő bükkösök
K7b – Mészkerülő gyertyános-tölgyesek

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok
L1 – Mész- és melegkedvelő tölgyesek
L2a – Cseres-kocsánytalan tölgyesek
L2b – Cseres-kocsányos tölgyesek
L2x – Hegylábi és dombvidéki elegyes tölgyesek
L4a – Zárt mészkerülő tölgyesek
L4b – Nyílt mészkerülő tölgyesek
L5 – Alföldi zárt kocsányos tölgyesek
M1 – Molyhos tölgyes bokorerdők
M2 – Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek
M3 – Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki tölgyesek
M4 – Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyesek
M5 – Homoki borókás-nyárasok

Sziklás erdők
LY1 – Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők)
LY2 – Törmeléklejtő-erdők
LY3 – Bükkös sziklaerdők
LY4 – Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők

Fenyőelegyes erdők
N13 – Mészkerülő lombelegyes fenyvesek
N2 – Mészkedvelő erdeifenyvesek

Egyéb erdők és fás élőhelyek
P45 – Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek
P7 – Ősi fajtájú, gyepes és / vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök
RA – Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem záródott fasorok
RB – Puhafás pionír és jellegtelen erdők
RC – Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők
RD – Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények