Takács G., Molnár Zs. (szerk.)(2009) Élőhely-térképezés

Takács G., Molnár Zs. (szerk.) (2009): Élőhely-térképezés. Második átdolgozott kiadás. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Kézikönyvei IX. MTA ÖBKI - KvVM, Vácrátót - Budapest, 77 pp.

Publikáció
Összefoglaló

A jelen kötet az 1999-ben megjelent azonos című könyv teljesen átdolgozott, második kiadása. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozás módszertanának kidolgozásakor, továbbfejlesztésekor az 1996-ban Tiszabercel mellett végzett, majd 2000-ben megismételt próba élőhely-térképezés, a Duna-Tisza közén folyt élőhely-térképezés (ún. D-TMap), valamint az elmúlt 10 év monitorozási tapasztalataira, a vegetációtérképezés hagyományaira, eredményeire támaszkodhattunk. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretein belül 1998 és 2006 között Magyarország közel 3%-át térképeztük 1:25 000-es méretarányban. Ez összesen 115 db, 5x5km-es területet jelent. Mivel minden egyes térkép szakmai ellenőrzésre került, átfogó képünk van a térképezési módszer lehetıségeiről, korlátairól.

Csatolt dokumentum