A NatureSDIplus projekt során összegyűjtött és felhasznált dokumentumok

A NatureSDIplus projekt (2008-2011) (Best Practice Network for SDI in Nature Conservation) fő célkitűzése ösztönözni a résztvevő intézményeket és a jövőbeni felhasználókat a természetvédelemmel kapcsolatos adatsoraik harmonizálására és megosztására, az európai szintű könnyebb elérhetőség és közös használhatóság érdekében. A projekt részt vesz az INSPIRE Irányelv kidolgozásában és az eredmények tesztelésében, az egységes metaadat-leírás kialakításában (további részleteket lásd a NatureSDIplus projekt honlapján).

Az MTA ÖBKI elsősorban élőhelyi adatok és metaadat-leírások közös szabványának kidolgozásában vesz részt, valamint kiválasztott adatállományokat tesz hozzáférhetővé az INSPIRE követelményeknek megfelelően.

Ezen az oldalon a NatureSDIplus projekt munkájával kapcsolatos dokumentumokat és adatállományokat gyűjtjük össze.

Teszt adatállományok


fejlesztés alatt ...