Bölöni, Molnár, Kun (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei...

Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, pp. 441.

Publikáció
Összefoglaló

Szerkesztők:

Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András

Az élőhelyleírások szerzői:

Bagi István, Bartha Dénes, Bartha Sándor, Bauer Norbert, Biró Marianna, Bodonczi László, Borhidi Attila, Botta-Dukát Zoltán, Bölöni János, Csathó András István, Csiky János, Deák József Áron, Fekete Gábor, Fogarasi Péter, Garadnai János, Házi Judit, Horváth András, Horváth Dénes, Hudák Katalin, Illyés Eszter, Juhász Magdolna, Kevey Balázs, Király Gergely, Kovács J. Attila, Kröel-Dulay György, Kun András, Lájer Konrád, Lendvai Gábor, Lengyel Attila, Lesku Balázs, Lőkös László, Máté András, Mesterházy Attila, Molnár Attila, Molnár Csaba, Molnár Zsolt, Nagy János, Nagy József, Ódor Péter, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Óvári Miklós, Pfeiffer Norbert, Rédei Tamás, Rév Szilvia, Riezing Norbert, Seregélyes Tibor, Somodi Imelda, Szalma Elemér, Szmorad Ferenc, Szurdoki Erzsébet, Tímár Gábor, Toldi Miklós, Türke Ildikó Judit, Varga Anna, Varga Zoltán, Vidéki Róbert

A mesterséges élőhelyek (O, P, S, T, U) jelenlegi változatát kidolgozta:

Biró Marianna, Bölöni János és Molnár Zsolt

Az elterjedési térképeket szerkesztette:

Bölöni János, Biró Marianna, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc és Oláh Krisztina

Címlap: Kiss Maja

Tipográfia, tördelés:Rajhona Tamás

A kiadvány megjelenését a Dr. Zólyomi Bálintné Barna Piroska Alapítvány anyagi támogatása tette lehetővé.

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2011
Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is.
>

ISBN 978-963-8391-51-3

A könyvben szereplő élőhelyek részletes leírása, elterjedési térképe itt található.