E2 - Veres csenkeszes hegyi rétek - Festuca rubra hay meadows

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
E2 - Veres csenkeszes hegyi rétek:
Közepes és alacsony füvű, üde hegyi rétek, ahol meghatározó, uralkodó fűfajok a vörös csenkesz (Festuca rubra), a cicncor (Cynosurus cristatus), az angolperje (Lolium perenne), a cérnatippan (Agrostis capillaris) és a réti csenkesz (F. pratensis). Jelenlegi összes hazai kiterjedésük mintegy 2000 ha. Előfordulásának súlypontja a Dunántúl nyugati részére (850 ha, elsősorban Őrség, Vendvidék, Hetés, Kemenes-hát, Soproni- és Kőszegi-hegység) és az Északi-középhegységre (700 ha, főleg a magasabb részekre: Börzsöny, Mátra, Bükk, Sátor-hegység) esik. Kevesebb van a Dunántúli-középhegységben (400 ha a Bakonyban) és a Dél-Dunántúlon (250 ha, elsősorban a Zselicben és környékén). Nincs aktuális adata az Alföldről (beleértve a Kisalföldet is), a szárazabb dombvidékekről, de még a Dunántúli-középhegység nagyobb részéről sem. Csapadékos, hűvös klímájú területek üde erdeinek szegélyein, tisztásain, egykori irtásain kialakított, korábban kaszálással, részben legeltetéssel hasznosított és fenntartott élőhely. Korábban minden bizonnyal jóval elterjedtebb lehetett, a hagyományos rét és legelőhasználat visszaszorulásával az élőhely kiterjedése is csökkenőben van. Így jelenlegi előfordulásait együttesen határozza meg a klíma, a korábbi és a jelenlegi tájhasználat. Legeltetés és vagy kaszálás hiányában ezek a gyepek többnyire beerdősülnek. A kaszálás és / vagy legeltetés visszaszorulása, hiánya azt is okozza, hogy az élőhely faji összetétele szegényebb, sok a jellegtelen, fajszegény folt, amelyek azonosítása is nehézségekbe ütközhet. A használat hiányában cserjésedő, megváltozó összetételű gyepek már más élőhelyek felé [elsősorban magasabb füvű rétek – E1, ill. jellegtelen üde gyepek – OB] mutathatnak átmeneteket.E2 – Festuca rubra hay meadows:
This low or medium high, mesic montane meadow can be characterized by Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Agrostis capillaris, Festuca pratensis as dominant species. It occurs both on calcareous and silicate rock. Its total area in Hungary is around 2000 ha. The centre of its occurrence is the western part of Dunántúl (850 ha, mainly Őrség, Vendvidék, Zalai-dombság, Kemeneshát, Soproni- and Kőszegi-hegység) and the Északi-középhegység (700 ha, mainly the higher parts: Börzsöny, Mátra, Bükk, Sátor-hegység). There are less stands in the Dunántúli-középhegység (400 ha in Bakony), and in Dunántúli-dombság (250 ha, especially in Zselic and its vicinity). There are no actual data from Alföld (Kisalföld included), from the drier hilly part of the country, neither from the main part of the Dunántúli-középhegység. The habitat was formerly developed and maintained by mowing, and partly by grazing at the fringes, openings and clearings of mesic forests. Formerly it must have been a more prevalent habitat, but due to the abandonment of traditional land-use, the area of Festuca rubra hay meadows decreases. Consequently, the actual occurrences are determined by the combined effect of the climate, the former and the actual land-use. After abandonment shrub encroachment is typical. Furthermore, the lack or decrease of mowing and/or grazing causes impoverishment of the habitat. These stands show transitions to other habitats (mainly to meadows of tall grasses – E1, or uncharacteristic meadows and tall herb communities – OB).
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: