G2 - Mészkedvelő nyílt sziklagyepek - Calcareous open rocky grasslands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
G2 - Mészkedvelő nyílt sziklagyepek:
A Középhegység meleg, délies kitettségű oldalain, meszes kőzetekből álló szikláin (mészkő, dolomit, meszes homokkő) és kőzettörmelékén létrejött nyílt, illetve erősen felnyíló, alacsony [5-30 (50) cm], esetenként pionír jellegű gyepek. Legfontosabb domináns füveik a deres csenkesz (Festuca pallens) és az árvalányhaj (Stipa) fajok, esetenként a lappangó sás (Carex humilis). Ide tartozik a napos, délies kitettségű, meszes kőzetek alkotta sziklák hasadék- és sziklafal növényzete is. A MÉTA adatbázis alapján becsült országos kiterjedése 400 ha, ennek nagy része (330 ha) a Dunántúli-középhegységben található, ahol általánosan elterjedt (csak a Velencei- és a Visegrádi-hegységből hiányzik). Ritkább az Északi-középhegységben (összesen mintegy 40 ha, Naszály, Cserhát, Bükk, Heves-Borsodi-dombvidék, Aggteleki-karszt). Előfordul a dél-dunántúli hegységekben (15 ha, Mecsek, Villányi-hegység) és minimális kiterjedésben Sopron mellett is. A legtöbb helyen, de különösen a Dunántúli-középhegységben gyakran köves talajú, de záródó száraz gyepekkel [H1, H2, H3a] együtt, mozaikosan fordul elő. Ezek felé a határt nehéz meghúzni, ami a területi kiterjedés becslésének bizonytalanságát okozhatja.G2 – Calcareous open rocky grasslands:
Developed on dry, warm southern slopes of the Dunántúli- and Északi-középhegység, they occur on calcareous rocks (limestone, dolomite, calcareous sandstone). Open, short-grass [5-30 (50) cm], occasionally pioneer grasslands. The most important dominant grasses are Festuca pallens and Stipa species, sometimes Carex humilis. Vegetation of screes, cliffs and fissures of sunny, southern, calcareous rocks also belongs to this habitat type. According to the MÉTA database, the predicted area of the habitat is 400 ha. The majority of that (330 ha) can be found in the Dunántúli-középhegység, where it is a generally prevalent vegetation type (it is absent only from the Velencei- and the Visegrádi-hegység). It is more infrequent in the Északi-középhegység (altogether approx. 40 ha, Naszály, Cserhát, Bükk, Heves-Borsodi-dombság, Aggteleki-karszt), and occurs in the mountains of the southern part of Dunántúl (15 ha, Mecsek, Villányi-hegység), and near Sopron in small fragments. It usually forms mosaics (especially in the Dunántúli-középhegység) with closed, dry grasslands of rocky soils (H1, H2, H3a), hence it is often difficult to delineate the border towards them, which can cause uncertainty in the estimation of the local area of G2.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: