H5a - Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák) - Closed steppes on loess, clay, tufa

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
H5a – Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák):
Elsősorban az alföldi és hegylábi lösz, valamint a homokot kivéve minden nem kemény alapkőzeten kialakult, humuszban általában gazdag talajokon élő zárt szárazgyepek. Domináns fűfajuk legtöbbször a Festuca rupicola, gyakran a Bromus inermis, Elymus hispidus, Stipa-fajok és a Bothriochloa ischaemum. Összkiterjedésük mintegy 25000 ha. További 1500-2000 ha besorolása bizonytalan (a Heves-borsodi- és a Putnoki-dombságban). Legelterjedtebb a Tiszai-Alföldön (11800 ha) szikespuszták löszkiemelkedésein, valamint mezsgyéken, az állományok zöme azonban erősen degradált. Sokkal fajgazdagabb állományok maradtak az Északi-középhegységben (kb. 3800-4300 ha) és a Dunántúli-középhegységben (1840 ha). A Dunai-Alföldön (3700 ha) elsősorban a Mezőföldön vannak természetesebb és a Duna-sík kőzetlisztes hátjain leromlott állományai. Előfordul még a Dunántúli-dombság (2030 ha) keleti, szárazabb klímájú felében. Termőhelyének ritkasága miatt ritka a Kisalföldön (440 ha) és a Nyugat-Dunántúlon (kb. 100-140 ha).H5a – Closed steppes on loess, clay, tufa:
Closed steppes of usually humus rich soils developed especially on plain and foothill loess, secondly on all solid bedrock except sand. Mainly Festuca rupicola, often Bromus inermis, Elymus hispidus, Stipa species and Bothriochloa ischaemum are their dominant grass species. Their total area is around 25000 ha. An additional 1500-2000 ha have uncertain classification (in the Heves-borsodi- and Putnoki-dombság). The habitat occurs with the largest extension on the loess islands of saline pusztas, as well as on the road verges, earth works, and county-boundaries of Tiszai-Alföld (11800 ha), but most of the stands are heavily degraded. Much more species rich stands remained on the foothills of the Északi-középhegység (approx. 3800-4300 ha) and in the Dunántúli-középhegység (1850 ha). On Dunai-Alföld (3700 ha) the less degraded occurrences are mainly on Mezőföld, only species poor stands remained on the loess-like sediments on Duna-sík. Closed steppes can also be found in the eastern, drier part of the Dunántúli-dombság (2000 ha). By reason of the infrequency of suitable sites they are uncommon on Kisalföld (440 ha) and on Nyugat-Dunántúl (approx. 100–140 ha).Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: