H5b - Homoki sztyeprétek - Closed sand steppes

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
H5b - Homoki sztyeprétek:
Az alföldeken, homok alapkőzeten kialakult, humuszban gazdag talajok zárt szárazgyepjei. A gyepszint minimális záródása 50%. Domináns fűfajuk legtöbbször a Festuca wagneri, F. rupicola, Chrysopogon gryllus, Stipa capillata, Poa angustifolia, Bothriochloa ischaemum. Az ország homokterületein szinte mindenhol előfordul, csupán néhány kisebb homokterületről pusztult ki (pl. Jászság, Tisza-völgyi partidűnék, kivéve a Bodrogközt). Országos kiterjedése mintegy 28000 ha. Az állományok 73% a Dunai-Alföld meszes homokvidékein található (20500 ha), a Kiskunságban és a Tengelici-homokvidéken. Jelentős kiterjedésű még a Nyírség déli felében (4000 ha). A Kisalföldön elsősorban a Győr környéki homokokon fordul elő (összesen 1000 ha). Sok, de zömmel kis kiterjedésű, veszélyeztetett állománya van Somogyban (950 ha) savanyú homokon. Több helyen is előfordul a Dunántúli-középhegység peremein (1400 ha), legnagyobb kiterjedésben a Vértes előterében. Az Északi-középhegységben kis kiterjedésű (380 ha, főleg a Gödöllői-dombvidéken), a Nyugat-Dunántúlon ritka (50 ha). Állományainak egy része - főleg a Duna-Tisza közén - igen jellegtelen, láprétek kiszáradásával jött létre (ezen foltok egy része tulajdonképpen inkább OC-be sorolandó), a természetes eredetű és/vagy legalább közepes fajgazdagságú állományok kiterjedése csupán néhány ezer hektár lehet.H5b – Closed sand steppes:
Closed dry grasslands of humus rich soils developed on sand bedrock of the plains. Minimal cover of the herb layer is 50%. Dominant grass species are mainly Festuca wagneri, F. rupicola, Chrysopogon gryllus, Stipa capillata, Poa angustifolia, Bothriochloa ischaemum. It occurs on almost every sand region of the country; disappeared only from the smaller ones (e.g. Jászság, old dunes in the Tisza-völgy, except the Bodrogköz). The total area of the habitat is around 28000 ha in Hungary. The calcareous sand regions of Dunai-Alföld holds 73% of the occurrences (20500 ha), in Kiskunság and on the sand region of Tengelic. The habitat occupies significant areas on the southern part of Nyírség (4000 ha). Concerning Kisalföld, it occurs mainly on the sands around Győr (altogether 1000 ha). There are numerous, but small and endangered stands in Somogy (950 ha) on acidic sand. Among its several occurrences at the edges of the Dunántúli-középhegység (1400 ha), it covers the largest area on the foothills of Vértes. On the other hand, it has small area in the Északi-középhegység (380 ha, mainly in the Gödöllői-dombvidék), and it is infrequent on Nyugat-Dunántúl (50 ha). A certain part of its stands, especially in Duna-Tisza köze, is highly uncharacteristic, since they developed from Molinia meadows (these stands belong partly to OC). The area of stands with natural origin and/or with at least medium species-richness is only a few thousand hectares.Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: