M6 - Sztyepcserjések - Continental deciduous steppe thickets

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
M6 – Sztyepcserjések:
Füves területeken kisebb-nagyobb foltokat alkotó, vagy száraz erdők szélén szegélytársulást létrehozó, mély talajú, 1 méter magasság körüli, legalább 50%-ban záródó cserjések. Főbb állományalkotó fajaik a törpemandula [Amygdalus nana (Prunus tenella)], a csepleszmeggy [Cerasus (Prunus) fruticosa], kis termetű Rosa-fajok (R. gallica, R. pimpinellifolia), ezek összesített aránya eléri a 20%-ot. Száraz erdőssztyep klímához, kontinentális csapadékjáráshoz és löszös üledéken kialakult talajokhoz köthető, ritka és kis kiterjedésű élőhely. Mintegy 225 előfordulása ismert, az ország keleti felében, a hegylábi részeken és az Alföldön fordul elő. Leggyakoribb az Északi-középhegység területén (mintegy 150 előfordulás, Sátor-hegység, Cserehát, Bükk, Mátra, Cserhát, Börzsöny, Gödöllői-dombság szélei). 50 körüli alföldi előfordulása főleg a Mezőföld és a Békés-Csanádi-hát területére esik, de szórtan többfelé máshol is megtalálható (pl. Duna-Tisza köze, Berettyó- és Körös-vidék, Nagykunság). Szórtan megjelenik a Dunántúli-középhegység keleti felében (Budai-hegység, Gerecse, Vértes, Velencei-hegység, Keleti-Bakony) és a Dél-Dunántúl keleti peremén (Tolnai-hegyhát, Baranyai-dombság).M6 – Continental deciduous steppe thickets:
Small thicket patches in grasslands, or fringe habitats at the edge of xerotherm forests, usually on deep soils. Height of vegetation around 1m, closure is 50% at least. Dominant species are: Amygdalus nana (Prunus tenella), Cerasus (Prunus) fruticosa and Rosa species (R. gallica, R. pimpinellifolia). Total cover of these species reach 20%. Only 225 occurrences are known of this rare habitat. It can be found in the eastern part of the country, on foothills and on Alföld. It is most frequent in the Északi-középhegység (around 150 occurrences; Sátor-hegység, Cserehát, Bükk, Mátra, Cserhát, Börzsöny, edges of the Gödöllői-dombvidék). The approximately 50 stands of Alföld are mainly on Mezőföld and Békés-Csanádi-hát, but sporadically steppe thickets can be found everywhere (e.g. Duna-Tisza köze, Berettyó- and Körös-vidék, Nagykunság). There are sporadic occurrences in the eastern part of the Dunántúli-középhegység (Budai-hegység, Gerecse, Vértes, Velencei-hegység, Keleti-Bakony) and at the eastern edge of Dél-Dunántúl (Tolnai-hegyhát, Baranyai-dombság).
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: