M8 - Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek - Thermophilous woodland fringes

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
M8 - Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek:
Élőhelykomplex, a száraz és félszáraz erdők, cserjések széle és az itt található sztyeprétek együttese. A gyep többszintű, fajgazdag, egyaránt megjelennek benne a xerofrekvens és mezofrekvens fajok. Jellemző a fényben gazdag szárazerdők és sztyeprétek közös fajainak, az ún. erdőssztyep fajoknak a jelenléte (pl. pirosló gólyaorr - Geranium sanguineum, tarka nőszirom - Iris variegata, nagyezerjófű - Dictamnus albus, Trifolium-fajok), valamint a magaskórós évelők (pl. kocsord - Peucedanum-fajok) feldúsulása. Gyakran cserjésednek is, a cserjefoltok maximális részaránya 60%. Általában keskeny sávokként jelentkeznek, néha nagyobb foltokat is képezhetnek. (Erdő)-cserjés-gyep mozaikról lévén szó, kiterjedése nehezen becsülhető, ráadásul nem egységesen értelmezett élőhely, ezért számos további előfordulása is lehet. Jelenlegi adataink alapján összes hazai kiterjedése mintegy 350 ha lehet. Inkább az ország keleti felében előforduló élőhely, leggyakoribb a Dunántúli-középhegység keleti felében (főleg Keleti-Bakony, Vértes, Budai-hegység, Pilis) és az Északi-középhegységben (leginkább Cserhát, Mátra, Bükk, Hevesi-Borsodi-dombság, Sátor-hegység). Előfordul a Dél-Dunántúl keleti felében, az Alföld peremén, szórtan és elszegényedve a belsejében (pl. Duna-Tisza köze, Nagykunság, Körösvidék) is. Szárazabb, melegebb klímához kapcsolódó élőhely, ez magyarázza, hogy az ország csapadékosabb nyugati felében alig fordul elő. Az Alföld nagyobb részéről történeti okok, a száraz erdők kiirtása miatt hiányozhat.M8 – Thermophilous woodland fringes:
A complex habitat; a community of the fringes of dry and semi-dry forests and thickets, and the connecting steppes. Xerofrequent and mesofrequent herbs are equally typical. The concentrated presence of the so-called forest steppe species, e.g. Geranium sanguineum, Iris variegata, Dictamnus albus, Trifolium species) is also characteristic. The maximal closure of the shrubs remains under 60%. Thermophilous woodland fringes usually develop as real fringes, but occasionally can also form larger patches independent from the forest. According to our recent estimation its total area is around 350 ha in Hungary. As a (forest-)thicket-steppe mosaic the estimation of its exact area is difficult. Moreover, its interpretation is not uniform; hence there might be some further occurrences. Occurring mostly in the central and eastern part of the country, it is most frequent in the eastern part of Dunántúli-középhegység (mainly Keleti-Bakony, Vértes, Budai-hegység, Pilis) and in the Északi-középhegység (mostly Cserhát, Mátra, Bükk, Heves-Borsodi-dombság, Sátor-hegység). It can be found in the eastern part of Dél-Dunántúl, at the edges of Alföld, and sporadically and in simplified variants also in the inner part of Alföld (e.g. Duna-Tisza köze, Nagykunság, Körösvidék). Connected to dry and warm climate, the habitat is almost missing from the humid, western part of the country. Presumably historical causes, the cutting of dry forests explain the absence of the habitat from the majority of Alföld.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: