P2a - Üde cserjések - Mesic shrub vegetation

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
 

P2a - Üde cserjések: 
Nedves vagy üde területek többnyire másodlagos cserjéseinek gyűjtőcsoportja (kivéve a folyóparti bokorfüzeseket – J3 és a fűzlápokat – J1a). Leggyakrabban nedves réteken, lassan folyó patakok árterén kialakuló rekettyések, vagy üde erdők rendszeres sarjaztatásával, irtásával, tarvágásával létrehozott cserjések. A cserjés záródása eléri az 50%-ot. Összes hazai kiterjedése 16000 ha. Az Alföldet kivéve, ahol nagy területekről hiányzik, elterjedése hazánkban egyenletesnek mondható. Legnagyobb összkiterjedésben az Alföldön (5000 ha), a Dél-Dunántúlon (3500 ha) és az Északi-középhegységben (3000 ha) található. Kisebb az összkiterjedése a Nyugat-Dunántúlon (2100 ha), a Dunántúli-középhegységben (1200 ha) és a Kisalföldön (1100 ha). Csak a száraz és nagyon felszántott tájakról hiányzó élőhely.

P2a – Mesic shrub vegetation: 
A group of generally secondary shrub habitats of wet or mesic areas (except riverine willow scrubs and willow mire woodlands). They develop usually on wet meadows, or by the systematic coppicing or clear-cutting of mesic forests. According to the criteria of the habitat, the closure of the shrub vegetation is 50% at least, and within this, the ratio of trees should remain under 50%. The total area of the habitat is 16000 ha in Hungary. Its distribution is almost uniform, except the Alföld, where it is missing from large areas. Even so, it occurs with the largest extension on Alföld (5000 ha), as well as on Dél-Dunántúl (3500 ha) and in the Északi-középhegység (3000 ha). It can be found with smaller amount on Nyugat-Dunántúl (2100 ha), in the Dunántúli-középhegység (1200 ha) and on the Kisalföld (1100 ha). Only the very dry or intensively ploughed regions are not suitable for this habitat. 

Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)

MÉTA Program
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ)
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

(C) MÉTA Informatika, 2005-2009
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum