J4 - Fűz-nyár ártéri erdők - Riverine willow-poplar woodlands

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
 

J4 – Fűz-nyár ártéri erdők: 
Folyók alacsony árterén kialakult, többnyire jelenleg is rendszeres elöntést kapó higrofil erdők, amelyek lombkoronaszintjét elsősorban Salix- és Populus-fajok képezik. Jelenlegi hazai kiterjedése 20700 ha körüli. Igen gyakori a Tisza mentén (8900 ha), de nagy állományai vannak a Duna mentén is (6000 ha). Rendszeresen követi a Rábát (920 ha), a Drávát és a Murát (1960 ha), valamint a Sajót és Hernádot is (720 ha), de előfordul a Zala, a Zagyva, az Ipoly, a Bodrog, a Kraszna és a Fekete-Körös mentén is. Kimondottan ritka vagy hiányzik a Sió, a Sebes-Körös és a Berettyó mellől. Állományainak egy része még természetes dinamikájú (főleg a Duna és a Dráva zátonyozó részein), máshol a puhafaligetek képződése szinte leállt, és a füzek és nyárak helyét fokozatosan az özönfajok veszik át (pl. a Tisza-völgyben). Az élőhely nagyobb folyók árterén kívüli előfordulásai bizonytalanabbak, hiszen az árvízi elöntést nem kapó fűz és nyár ligetek nem ebbe az élőhelybe, hanem RB-be sorolandók. A hegyekhez közeledve égerligetbe megy át, amelynek szintén lehet füzes konszociációja.

J4 – Riverine willow-poplar woodlands: 
Growing on the lower parts of floodplains, these hygrophilous, Salix and Populus dominated forests presently still get regular flooding. Their total actual area is approx. 20700 ha. The habitat is frequent along Tisza River (8900 ha), also along Duna River (6000 ha). It regularly follows Rába (920 ha), Dráva and Mura (1960 ha) as well as Sajó and Hernád (720 ha) rivers, furthermore it occurs along Zala, Zagyva, Ipoly, Bodrog, Kraszna and Fekete-Körös rivers. It is especially rare or missing along Sió, Sebes-Körös and Berettyó rivers. A part of its stands still shows natural dynamics (mostly along Duna and Dráva rivers). On other places the natural regeneration of riverine willow-poplar woodlands is almost halted, and the place of willows and poplars are gradually replaced by invasive species (e.g. along Tisza River). The occurrences are more uncertain further from the greater rivers, since the willow and poplar woodlands without regular flooding belong to another habitat type (RB). By approaching the mountains the community gradually changes to riverine ash-alder woodlands (J6), which can have a willow consociation. 

Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)

MÉTA Program
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ)
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

(C) MÉTA Informatika, 2005-2009
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum