J5 - Égerligetek - Riverine ash-alder woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
J5 – Égerligetek:
Hegy- és dombvidékek patakvölgyeiben, medencéiben kialakult üde-nedves jellegű erdők, amelyek lombszintjében általában uralkodó (vagy ha nem, akkor is majdnem mindig jelen van) a mézgás éger (Alnus glutinosa). Cserjeszintje és gyepszintje üde lomberdei és ligeterdei elemeket egyaránt tartalmaz, a kora tavaszi aszpektus gyakran szembetűnő. Minimális szélességük többnyire két-két sor fa a patak két oldalán. Az egy éger-sor szélességű keskeny sávok csak akkor tartoznak ide, ha a gyepszint lényegesen eltér a környező erdőtől, vagy az égeres sáv erdőtlen területen maradt meg. Jelenlegi hazai kiterjedése 16000 ha körüli. Igazi hazáját a Dunántúl délnyugati részén található dombvidékek és környékük jelenti, a Dél-Dunántúlon kiterjedése meghaladja a 8500, a Nyugat-Dunántúlon a 4500 ha-t. A középhegységeinkben többnyire csak keskeny sávban kíséri a patakokat, az Északi-középhegység valamennyi tagjában, sőt a Gödöllői-dombvidéken is megtalálható (1700 ha). A Dunántúli-középhegységben szórványosabb (1000 ha, hiányzik: Velencei- és Budai-hegység), csak a Bakonyban gyakoribb. Hegy-dombvidéki patakok árterén jellemző élőhely, amelynek megjelenése elsősorban a közeli talajvízhez kötött, de a csapadék mennyiségével is összefüggésben van, ezért az Alföldnek és a Kisalföldnek csak a peremén fordul elő (50 ill. 140 ha), a csapadékszegény belső részeikről hiányzik.J5 – Riverine ash-alder woodlands:
Mesic-hygrophilous forests, developed in stream valleys and basins of submontane and colline regions. Alnus glutinosa is usually the dominant species of the tree layer (if not, it is almost always present). The shrub and the herb layers contain mesic deciduous forest and riverine forest elements alike, and the geophyte vegetation is often well-developed. The minimal width of the habitat should be two tree lines on both part of the stream. Thinner belts belong to this habitat only if the herb layer significantly differs from the surroundings, presumably mesic forest, or the line of alders remained in a deforested landscape. The total area of the habitat is 16000 ha in Hungary. Its real homeland is the hilly region of the south-western part of Dunántúl; its area is more than 8500 ha on Dél-Dunántúl, and more than 4500 ha on Nyugat-Dunántúl. In the submontane areas it usually forms only thin belts along the streams. It can be found in all parts of the Északi-középhegység (1700 ha), moreover it occurs in the Gödöllői-dombvidék, more sporadically in the Dunántúli-középhegység (1000 ha), and it is more frequent just in Bakony (but missing in Velencei-hegység and Budai-hegység). Riverine ash-alder woodland is a typical habitat of the floodplains of colline-submontane streams, connected mainly to the high groundwater, but the occurrences correspond also with the amount of precipitation. Hence, it occurs only on the edges of Alföld and Kisalföld (50 and 140 ha), and is missing in their dry inner parts.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: