J6 - Keményfás ártéri erdők - Riverine oak-elm-ash woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
J6 – Keményfás ártéri erdők:
Síkságok, szélesebb dombsági völgyek, hegylábak egykori vagy mai árterének magasabb szintjein kialakult jó növekedésű erdők, amelyeket Quercus robur, Fraxinus angustifolia (vagy F. excelsior) s mellettük számos üde lomberdei vagy ligeterdei fafaj alkot. Cserjeszintjük általában fejlett, gyepszintjükben üde lomberdei, ill. általános ligeterdei fajok uralkodnak. Jelenlegi hazai kiterjedése mintegy 16500 ha. Leggyakoribb a Dunai-Alföldön (9450 ha), a Közép- és Alsó-Duna-völgyben és a Dráva-síkon. Szintén jelentős állományai vannak a Kisalföldön (1250 ha), a Szigetközben és a Répce-síkon, valamint a Tiszai-Alföldön (kb. 4000-4500 ha), főleg a Bereg-szatmári-síkon, kisebb részben a Dél-Nyírségen és a Fekete-Körös mentén. Szórványos a Dunántúli-dombságban (600 ha, főleg a Dráva mentén) és a Nyugat-Dunántúlon (920 ha, elsősorban a Rába mentén), ritka a Dunántúli- (18 ha) és az Északi-középhegységben (16 ha). Egyes állományai régi tölgy vagy kőris telepítések, részben betelepülő cserjeszinttel és jellegtelen erdei aljnövényzettel. Az ilyenek egy részét kérdéses előfordulásnak tekintettük, főleg a Tiszai-Alföld déli részén.J6 – Riverine oak-elm-ash woodlands:
High-growing forests occurring on the higher parts of actual or former floodplains in the lowlands, wide valleys of colline regions, and on foothills. Beside Quercus robur, Fraxinus angustifolia subsp. pannonica (or F. excelsior) several mesic and riverine forest species constitute the tree layer. The shrub layer is generally well-developed, the herb layer is dominated by species of mesic deciduous and riverine forest. The actual area of the habitat is 16500 ha in Hungary. It is most frequent on the Dunai-Alföld (9450 ha), in Közép- and Alsó-Duna-völgy and on Dráva-sík. There are also significant stands on Kisalföld (1250 ha), in Szigetköz and along Répce River, as well as on Tiszai-Alföld (approx. 4000-4500 ha), mostly on Szatmár-Beregi-sík, and with smaller amount in the southern part of Nyírség and along Fekete-Körös River. It is sporadic in the Dunántúli-dombság (600 ha, mainly along Dráva River) and on Nyugat-Dunántúl (920 ha, especially along Rába River), infrequent in the Dunántúli- (18 ha) and Északi-középhegység (16 ha).
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: