K1a - Gyertyános-kocsányos tölgyesek - Lowland pedunculate oak - hornbeam woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
K1a - Gyertyános-kocsányos tölgyesek:
Síksági és dombvidéki tájak árnyas, üde erdei, amelyek lombkoronaszintjében általában a kocsányos tölgy (Quercus robur) és a gyertyán (Carpinus betulus) uralkodik. A gyepszint legnagyobb mennyiségben előforduló fajai az általános és az üde erdei fajok közül kerülnek ki, gyakori a fejlett kora tavaszi geofiton aszpektus. Jelenlegi hazai kiterjedésük mintegy 35000 ha. Hazai elterjedésének súlypontja a Dunántúl nyugati részén található. A legnagyobb kiterjedésben a Dél-Dunántúl nyugati felében (Belső-Somogy, 14000 ha) és ezzel összefüggően a Dráva-síkon (6000 ha) található. Nagyobb kiterjedésben fordul még elő a Nyugat-Dunántúlon (9000 ha, elsősorban a Dráva völgye körül) ill. ehhez kapcsolódóan a Kisalföld déli részén (2000 ha). A Dunántúli-középhegységnek elsősorban az északnyugati, a Kisalföldhöz kapcsolódó szélén találni gyertyános-kocsányos tölgyeseket (2000 ha), a hegység belsejében csak szórványosan jelenik meg (pl. a Bakonyban, a Vértesben, a Velencei-hegységben és a Gerecse szélén). Az Alföldön a Dráva-síkon kívül csak a peremeken található, legnagyobb mennyiségben a Beregi-síkon (1500 ha). Az Északi-középhegységben elszórtan alig 250 ha-t borít. Laza üledékes alapkőzeten, elsősorban a sík- és dombvidékek csapadékosabb részén megjelenő élőhely. Jellegzetes előfordulási helyei síkvidéken a magas árterek, dombvidéken a folyók és patakok völgyei. A dombvidéken együtt, gyakran mozaikosan fordul elő a gyertyános-kocsánytalan tölgyesekkel [K2], így itt a két élőhely elválasztása gyakran nem lehetséges teljesen.K1a – Lowland pedunculate oak - hornbeam woodlands:
Shadowed and mesic forests of lowlands and hilly regions, with Quercus robur and Carpinus betulus dominance in the tree layer. The herb layer is composed of general and mesic forest species, and usually the geophyte vegetation is well-developed in early spring. These forests actually cover approximately 35000 ha in Hungary. The centre of the distribution is in the western part of Dunántúl. With the greatest extension the habitat can be found in the western part of Dél-Dunántúl (Belső-Somogy, 14000 ha), and connected to this area, on Dráva-sík (6000 ha). It occurs with greater amount on Nyugat-Dunántúl (9000 ha, especially around the Dráva River), connected with the occurrences in the southern part of Kisalföld. Lowland oak-hornbeam woodlands can also be found in the Dunántúli-középhegység mainly in its north-western part, at the edge of Kisalföld (2000 ha), whereas it occurs only sporadically in the inner part of the mountain (e.g. Bakony, Vértes, Velencei-hegység, and at the margin of Gerecse). Not counting the Dráva-sík, it can be found only at the edges of Alföld, with the greatest number on Szatmár-Beregi-sík (1500 ha). The habitat barely covers 250 ha in the Északi-középhegyég. It occurs on incoherent sedimentary rocks (especially on sand and clay), mainly on the humid parts of lowlands and hilly regions. On lowlands, it appears typically on high floodplains, whereas in river and stream valleys in the hilly regions of Hungary. In the latter case the habitat occurs together and often forms mosaic with sessile oak-hornbeam woodlands (K2), accordingly their separation is not always straightforward.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: