K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek - Sessile oak - hornbeam woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
K2 - Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek:
Elegyes, kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), valamint gyertyán (Carpinus betulus) és / vagy bükk (Fagus sylvatica) uralta üde, többnyire mély talajú hegy-dombvidéki erdők. A lombszintben nagyobb arányban jelen lehetnek a hársak (Tilia spp.), ritkábban a juharok (Acer spp.) és a magas kőris (Fraxinus excelsior) is. Az erdőbelső nagyobb részben és jellemzően árnyas, de a fényben gazdagabb részek többnyire jelen vannak. A cserjeszint ritkán ér el nagyobb borítást. A gyepszint legnagyobb mennyiségben előforduló fajai az általános és az üde erdei fajok közül kerülnek ki. Legnagyobb kiterjedésű élőhelyünk, jelenlegi összkiterjedése közel 175000 ha. Hegy-dombvidékeinken általánosan elterjedt, a síkvidékekről hiányzik. Legnagyobb területen (80000 ill. 40000 ha) az Északi-középhegységben és a Dél-Dunántúl középső részén található (Belső-Somogyból gyakorlatilag hiányzik, itt a gyertyános-kocsányos tölgyes váltja fel). Viszonylag kisebb kiterjedésben találni a Nyugat-Dunántúlon (27000 ha) és a Dunántúli-középhegységben (25000). Üde erdőknek megfelelő, hűvös-csapadékos klímához kapcsolódó, hegy-dombvidéki élőhely. Hegyvidékeinken mindenféle (elsősorban kemény) alapkőzeten előfordul. Dombvidékeken elsősorban löszös vagy löszszerű üledékeken találni. A homokról hiányzik, de megtalálni agyagon, ahol gyakran mozaikosan fordul elő a gyertyános-kocsányos tölgyesekkel [K1a], így itt a két élőhely elválasztása gyakran nem lehetséges teljesen. A gyertyán gyakori irtása miatt nem ritkán a cseres-kocsánytalan tölgyesektől [L2a] is nehéz elkülöníteni.K2 – Sessile oak - hornbeam woodlands:
Montane and colline, mesic, mixed forests usually on deep soils, dominated by Quercus petraea, hornbeam and/or beech. In the tree layer Tilia species may appear with high, Acer species and Fraxinus excelsior with lower ratio. The forest is characteristically shadowed, but sunny patches are usual also (their ratio is highly variable). The shrub layer is usually not dense. Most common species of the herb layer are the general and the mesic forest species. This habitat has the largest area (almost 175000 ha) in Hungary. Common in all submontane and colline regions, but it is missing from the lowlands. With largest extension (80000 and 40000 ha) it occurs in the Északi-középhegység and in the central part of Dél-Dunántúl (it is practically missing from Belső-Somogy, where it is replaced by lowland oak-hornbeam forest). It can be found with relatively smaller area on Nyugat-Dunántúl (27000 ha), and in the Dunántúli-középhegység (25000 ha). Oak-hornbeam woodland is connected to cool-humid climate suitable for mesic forests. It occurs in all type of (but mainly on solid) bedrock. In hilly regions it can rather be found on loess or loess-like sediments. It is missing on sand, but occurs on clay, where it forms mosaic with lowland oak-hornbeam woodlands (K1a). The separate documentation of the two hornbeam dominated woodland types is often not easy. Furthermore, due to the frequent selection against hornbeam, it is often problematic to differentiate it from turkey oak-sessile oak woodlands (L2a).
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: