K7a - Mészkerülő bükkösök - Acidofrequent beech woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
K7a – Mészkerülő bükkösök:
Bükkös régióban, szélsőségesen savanyú talajokon kialakult, rendszerint gyenge-közepes növekedésű, cserjeszint nélküli erdők, ahol a lombkoronaszint uralkodó faja a bükk (Fagus sylvatica), a gyepszintet mészkerülő lomberdei fajok [pl. fehér perjeszittyó - Luzula luzuloides, erdei sédbúza - Deschampsia (Avenella) flexuosa, fekete áfonya - Vaccinium myrtillus, stb.] alkotják. A mohaszint borítása számottevő lehet. Ritka élőhely, összes kiterjedése nem éri el az 1300 ha-t. Legnagyobb mennyiségben az Őrségben és a Vendvidéken találni (800 ha). Kiterjedtebb előfordulásai vannak az Északi-középhegység magasabb régióiban (350 ha, Börzsöny, Mátra, Bükk, Sátor-hegység). Szórványos a Mecsekben (30 ha), a Soproni- és a Kőszegi-hegységben (együttesen 50 ha). Pontszerű előfordulásai találhatók a Dunántúli-középhegységben is (Bakony, Visegrádi-hegység).K7a – Acidofrequent beech woodlands:
Low or medium-high growing, closed forests growing in the beech zone, on extremely acid, mainly shallow soils. The tree layer is dominated by beech, the shrub layer is absent, the herb layer is composed of acidofrequent forest species [Luzula luzuloides, Deschampsia (Avenella) flexuosa, Vaccinium myrtillus, etc.], and the moss layer is occasionally significant. It is a rare habitat; the total area is less than 1300 ha. It occurs with the greatest amount in Őrség and Vendvidék (800 ha). There are some extended occurrences in the higher regions of the Északi-középhegység (350 ha, Börzsöny, Mátra, Bükk, Sátor-hegység). Sporadic in Mecsek (30 ha), in the Soproni- and Kőszegi-hegység (altogether 50 ha). Only small stands can be found in the Dunántúli-középhegység (Bakony, Visegrádi-hegység).
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: