L4b - Nyílt mészkerülő tölgyesek - Open acidofrequent oak woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
L4b - Nyílt mészkerülő tölgyesek:
Elsősorban a tölgyesek régiójában, szélsőségesen savanyú, erodált váztalajokon kialakult, gyenge növekedésű, erősen ligetes (max. 60-70%-os záródást elérő), bokorerdő-jellegű-képű állományok, ahol a lombkoronaszint domináns faja a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea). A gyér borítású gyepszintet acidofrekvens lomberdei fajok, tölgyes elemek, egyes sziklagyepi-sziklaerdei fajok és a száraz, mészkerülő jellegű gyepek fajai alkotják. A talajt fedő kriptogám szint (mohák, zuzmók) borítása mindig számottevő, s helyenként sziklakibúvások is lehetnek. Ritka élőhely, amely mindig csak kis kiterjedésben jelenik meg, összes hazai kiterjedése nem éri el a 200 ha-t. Leggyakoribb az Északi-középhegységben (130 ha, Börzsöny, Mátra, Bükk, Hevesi-Borsodi-dombság, Sátor-hegység). Ritkábban fordul elő a Dunántúli-középhegységben (30 ha, Budai-hegység, Velencei-hegység, Balaton-felvidék, Bakony) és a Dél-Dunántúlon (30 ha, Mecsek).L4b – Open acidofrequent oak woodlands:
These low-growing forests occur mainly in the submontane oak zone, on extremely acid bedrock and on eroded, shallow, mainly rocky lithosoils. The stands are opened (the maximal closure is 60-70%), which gives a shrub woodland character for the habitat. Quercus petraea is the dominant tree species, the herb layer is composed of species of acidofrequent deciduous forests, and of oak woodlands, those of certain rock grasslands and rock forests, and species of the dry, acidofrequent grasslands. The cover of the cryptogams (mosses, lichens) on the forest floor can be high, and rock outcrops are typical. This rare habitat occurs always in small patches. Its total area is less than 200 ha. It is most frequent in the Északi-középhegység (130 ha, Börzsöny, Mátra, Bükk, Heves-Borsodi-dombság, Sátor-hegység). It occurs with smaller amount in the Dunántúli-középhegység (30 ha, Budai-hegység, Velencei-hegység, Balaton-felvidék, Bakony) and on Dél-Dunántúl (30 ha, Mecsek).
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: