L5 - Alföldi zárt kocsányos tölgyesek - Closed lowland steppe oak woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
L5 – Alföldi zárt kocsányos tölgyesek:
Az Alföld többnyire szárazabb, belső területeinek zárt, elöntést nem kapó, homokon vagy kötött, agyagos-vályogos, gyakran mélyben szikes üledéken kialakuló, kocsányos tölgy (ritkán magyar kőris) uralta, üde-félszáraz erdei (zárt homoki tölgyesek, zárt sziki tölgyesek, kiszáradt keményfás ligeterdők). Eredetileg részben keményfás ligeterdőkből (ill. hasonló termőhelyű zárt alföldi erdőkből) származnak, de ma már ligeterdei jellegüket elvesztették. Ez leginkább gyepszintjükben mutatkozik meg, ahol az igazi ligeterdei fajok ritkák vagy hiányoznak, helyüket általános erdei fajok veszik át, de a jellegzetesebb állományokban megvannak az üde és a száraz erdei fajok is. Ritkábban megjelenhetnek hegylábi környezetben is (homokon). Jelenlegi hazai kiterjedésük és pontos elterjedési mintázatuk bizonytalan, mert sok fiatalabb, 2-es természetességű telepített tölgyes is ide lett sorolva. Összesen kb. 6000 ha van belőle, valamint további kb. 2890 ha bizonytalan besorolású, melyből 900 hektárnyit töröltünk a térképről. Állományainak zöme a Tiszai-Alföldön található (kb. 4900 ha, valamint kb. 1900 ha bizonytalan besorolású). A Dunai-Alföldön szórványos (kb. 1200 ha), sok zárt homoki tölgyes és kevés lápkörüli száraz ligeterdő tartozik ide. Ritka a Kisalföldön (75 ha) és az Északi-középhegységben (kb. 60 ha), és hiányzik a Dunántúli-dombságból, a Dunántúli-középhegységből és a Nyugat-Dunántúlról.L5 – Closed lowland steppe oak woodlands:
Mesic and semi-dry forests (closed sand steppe oak woodlands, closed salt steppe oak woodlands, dried-out riverine oak-elm-ash forests) dominated by Quercus robur, infrequently by Fraxinus angustifolia subsp. pannonica. Sand or clayish-loamy sediments (sometimes salty in deeper soil layers) are the typical bedrocks of the habitat in the not flooded, drier, inner parts of Alföld. These woodlands partly originate from riverine oak-elm-ash forests (or from other closed lowland wet forests), but have already lost their riverine character. This is manifested especially in the herb layer; the real riverine forest species are uncommon or missing, and are replaced by forest generalists. In the more characteristic stands mesic and dry forest elements are both present. Closed lowland steppe oak woodlands infrequently occur also on foothills (on sand). Since some oak plantations with low naturalness were classified to this habitat, the total actual area of the habitat and its distribution pattern is uncertain. It covers approximately 6000 ha, a further 2900 ha have uncertain classification. Majority of the stands can be found on Tiszai-Alföld (approx. 4900 ha, and approx. 1900 ha with uncertain status). Sporadic on Dunai-Alföld (approx. 1200 ha), where closed sand steppe oak woodlands and a few stands of ash-elm-oak-like woodlands surrounding fen woodlands belong to this habitat. It is rare on Kisalföld (75 ha) and there are some uncertain occurrences on the foothills of the Északi-középhegység (approx. 60 ha). It is absent from the hilly parts of Dunántúl.Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: